Розбіжності

Тут показані розбіжності між вибраною ревізією та поточною версією сторінки.

олександр.потебня:список.використаних.джерел [04.01.2011 13:32] (поточний)
Рядок 1: Рядок 1:
 +  - Айзеншток И. Я. Из истории научного наследия А. А. Потебни / О. О. Потебня і проблеми сучасної філології: Зб. наук. праць. – К., 1991. – С. 119–126. 
 +  - Березин Ф. М. Проблемма грамматической формы у К. С. Аксакова, А. А. Потебни, Ф. Ф. Фортунатова / Потебнянські читання. – К., 1981. – С. 28–32. 
 +  - Білодід О. І. Частини мови у граматичному вченні О. О. Потебні / Потебнянські читання. – К., 1981. – С. 32–36. 
 +  - Гречко В. О. А. А. Потебня о содержании и форме в языке / О. О. Потебня і проблеми сучасної філології: Зб. наук. праць. – К., 1991. – С. 59–64. 
 +  - Ковалик І. І., Самійленко С. П. Загальне мовознавство. – К., 1985. – С. 143–163. 
 +  - Мельничук О. С. Світогляд О. О. Потебні / Потебнянські читання. – К., 1981. – С. 5-13. 
 +  - Олександр Опанасович Потебня. Ювілейний збірник до 125-річчя з дня народження. – К., 1962. – 111с. 
 +  - Острянин Д. Х. О философских взглядах А. А. Потебни / Проблемы философии: Респ. междувед. науч. сб. – К., 1986. – Вып. 70. – С. 85-97. 
 +  - Потебня А. А. Слово и миф. – М., 1989. – 178с. 
 +  - Потебня А. А. Теоретическая поэтика. – М., 1990. – 344с. 
 +  - Потебня О. О. Естетика і поетика слова. Збірник. – К., 1981. – 434с. 
 +  - Потебня О. О. Мысль и язык. – К., 1993. – 192с. 
 +  - Самійленко С. П. Неопубліковані лекції О. О. Потебні. / Потебнян- ські читання. – К., 1981. – С. 114-118. 
 +  - Тенянко С. П. Аналогія слова і мистецтва в концепції О. О. Потебні / О. О. Потебня і проблеми сучасної філології: Зб. наук. праць. – К., 1991. – С. 81–95. 
 +  - Трофимова Р. П. К характеристике философского наследия А. А. Потебни: К 150-летию со дня рождения А. А. Потебни. / Филос. науки, 1985. – №6. – С. 101-109. 
 +  - Чесноков П. В. О. О. Потебня про загальнолюдські і національні форми мислення в їх відношенні до мови / О. О. Потебня і проблеми сучасної філології:Зб. наук. праць. – К., 1991. – С. 88–93. 
 +  - Федорова М. В. Об “Эзоповом языке” в трудах А. А. Потебни / Потебнянські читання. – К., 1981. – С. 102-114. 
 +  - Філософія. Підручник / За ред. Горлача М. І., Кременя В. Г., Рибалки В. К. – Харків, 2000. – С. 292-293.
 
олександр.потебня/список.використаних.джерел.txt · В останнє змінено: 04.01.2011 13:32 (зовнішнє редагування)
 
Recent changes RSS feed Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki

(c) Українська філософія. Використання матеріалів дозволяється лише з посиланням на ресурс. Створення Majesty.