1. Арсеньев А. С. Философские основания понимания личности. – Москва, 2001. – 247 с.
  2. Гуревич А. С. Философия антропологии. – Москва, 2001. – 485с.
  3. Людина та її дійсність: філософсько-антропологічні дослідження. – Львів, 1997. – 237 с.
  4. Нестеренко В. Г. Вступ до Філософії: Онтологія Людини. — Київ, 1995. — 335 с.
  5. Петрушенко В. Л. Філософія: курс лекцій. Навчальний посібник для студентів вищих учбових закладів освіти I – IV рівнів акредитації. – Київ: Каравелла; Львів: Новий світ – 2000, 2001. – 448 с.
  6. Причепій Є. М., Черній А. М., Гвоздецький В. Д., Чекаль Л. А. Філософія: посібник для студентів вищих навчальних закладів. – Київ: Академія, 2001. – 576 с.
  7. Філософія. Навчальний посібник/За заг. ред. І. Ф. Надольного. – Київ, 1999. – 624 с.
  8. Філософія. Підручник/За заг. ред. Горлача М. І. – Харків, 2000 – 672 с.
  9. Філософія. Підручник/За заг. ред. Заїченко Г. А. – Київ: Вища школа, 1995. – 455 с.
  10. Хамітов Н., Гармаш Л., Крилова С. Історія філософії. Проблема людини та її меж. – Київ, 2000. – 272 с.
  11. Хамітов Н. Самотність у людському бутті. Досвід метаантропології. – Київ, 2000. – 218 с.
 
буття.людини.у.суспільстві/список.використаних.джерел.txt · В останнє змінено: 07.01.2011 12:33 (зовнішнє редагування)
 
Recent changes RSS feed Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki

(c) Українська філософія. Використання матеріалів дозволяється лише з посиланням на ресурс. Створення Majesty.