1. Введение в философию: Учебник для вузов. В 2-х ч. 4.2. /М.:Политиздат, 1989. - 639 с.
 2. Вітгенштейн Людвіг. Філософські дослідження. - К.: Основи, 1995. -311 с.
 3. Гусев С., Тульчинский Г. Проблема понимания в философии:Философско-гносеологический анализ. -М.: Политиздат, 1985. -192 с.
 4. Мир философии: Книга для чтения. В 2-х ч. Ч. І. Исходньїе философские проблеми, понятия й принципи. - М.: 1991. -672 с.
 5. Мир философии: 4.2. Человек. Общество. Культура. - М.:1991. -624с.
 6. На переломе. Философские дискуссии 20-х гг. /Сост. П. В. Алексеев. - М.: Политиздат, 1990. - 528 с.
 7. Сілаєва Т. О. Філософія: Курс лекцій. -Тернопіль: 2000. -160 с.
 8. Сумерки богов. - М.: 1989. -398 с.
 9. Філософія: Курс лекцій. /І. В. Бичко, Ю. В. Осічнюк та ін. -К.: Либідь, 1991. -456 с.
 10. Філософія. Підручник/Заг. ред. Г. А. Заїченка. -К.: Вища школа, 1995. -455с.
 11. Філософія: Навчальний посібник/За ред. І. Ф. Надольного. -К.:Вікар, 1999. -624 с.
 12. Фрейд 3. Психология бессознательного. -М.: 1990. -520 с.
 13. Фромм 3. Психоанализ и этика. -М.: 1992. - 354 с.
 14. Читанка з філософії: У 6-ти кн. /Під ред. Г. І. Волинки. -К.:Фірма “Довіра”, 1993. - Книга 6: Зарубіжна філософія XX ст. /Під ред. Г. І. Волинки. - 239 с.
 
основні.напрями.та.проблематика.західної.філософії.хх.століття/літературні.джерела.txt · В останнє змінено: 24.12.2010 18:34 (зовнішнє редагування)
 
Recent changes RSS feed Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki

(c) Українська філософія. Використання матеріалів дозволяється лише з посиланням на ресурс. Створення Majesty.