1. Аналитическая философия: Избранные тексты: - М., 1993
  2. Заїченко Г. Долі філософії та культури наприкінці ХХ століття / Філос. і соціол. думка. – 1994. -№1-2. - с. 83-98
  3. Єрмоленко А. М. Комунікативна практична філософія. – К., 1999
  4. Кимелев Ю. А Современная западная философия религии. – М., 1989
  5. Малахов В. С. До характеристики герменевтики як способу філософствування. / Філос. і соціол. думка. – 1991. - №6. –с. 65-77.
  6. Рикерт Г. Философия жизни. – К., 1998
  7. Ситниченко Л. А. Першоджерела комунікативної філософії. 1996
  8. Современная западная философия. Словарь. – 14, 1991
  9. Философия ХХ века. –М., 1997
  10. Читанка з історії філософії: У 6 кн. Кн. 6: Зарубіжна філософія ХХ століття. – К., 1993
  11. Яроцький П. Л. Соціальна доктрина католицизму / Філос. і соціол. думка. – 1992. - №12. – с. 78-97.
 
особливості.філософії.xx.ст/список.використаних.джерел.txt · В останнє змінено: 26.12.2010 19:15 (зовнішнє редагування)
 
Recent changes RSS feed Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki

(c) Українська філософія. Використання матеріалів дозволяється лише з посиланням на ресурс. Створення Majesty.