1. Горський В. С. Історія української філософії. Навчальний посібник. - Київ: Наукова думка, 2001. – 367 с.
 2. Закидальський Т. Досліди в діаспорі над історією вкраїнської філософії. / Філософська і соціологічна думка, 1993, № 4. -С. 89-100.
 3. Закидальський Т., Кирик Д. Про спадщину Івана Мірчука. / Філософська і соціологічна думка, 1993, № 4. –С. 101-105.
 4. Липинський В. Україна на переломі. 1657 – 1659. Замітки до історії українського державного будівництва в XVII-ім століттю. / Український історичний журнал, 1992, № 2. –С. 145-151.
 5. Огородник І. В., Русин М. Ю. Українська філософія в іменах: Навчальний посібник / За ред. М. Ф. Тарасенка. – К., Либідь, 1997. – 328 с.
 6. Пеленський Я. В’ячеслав Липинський – засновник державницької школи в українській історіографії. / Український історичний журнал, 1992, № 2. – С. 139-143.
 7. Потульницький В. А. Політична доктрина В. Липинського. / Український історичний журнал, 1992, № 9. – С. 37-45.
 8. Пріцак О., Шевченко І. Пам’яті Дмитра Чижевського. / Філософська і соціологічна думка. 1990. № 10. – С. 80-89.
 9. Смолій В. А., Ричка В. М. В’ячеслав Липинський та його праця “Україна на переломі. 1657-1659” / Український історичний журнал. 1991. №2. – С. 141-151.
 10. Флоровскій Г. Пути русскаго богословія. Париж, 1937. – 197 с.
 11. Чижевський Д. Життєпис. / Філософська і соціологічна думка. 1990. № 11. – С. 29-33.
 12. Чижевський Д. С. Л. Франк як історик філософії і літератури. / Філософська і соціологічна думка. 1990. №11. – С. 33-45.
 13. Чижевський Д. Філософія і національність. / Філософська і соціологічна думка. 1990. № 10. – С. 94 - 108.
 14. Янцен В. В. До історії
 15. влаштування Дмитра Чижевського та викладання ним в об’єднаному університеті міст Галле і Віттенберга. / Філософська і соціологічна думка. 1990. № 11. – С. 46-52.
 
розробка.філософських.проблем.представниками.української.діаспори/список.використаних.джерел.txt · В останнє змінено: 27.12.2010 16:54 (зовнішнє редагування)
 
Recent changes RSS feed Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki

(c) Українська філософія. Використання матеріалів дозволяється лише з посиланням на ресурс. Створення Majesty.