1. Бромлей Ю. В. Современые проблемы етнографии. – М., 1981. – С. 27.
 2. Бромлей Ю. В. Указ. Соч. – С. 32.
 3. Бурмистрова Т. Ю. Указ. Соч. С. 109-110.
 4. Винниченко В. Відродження нації. – К., 1990. - Ч. 1. – С. 31-74.
 5. Гуслистий К. До питання про утворення української нації. – К., 1967. – С. 9, 12. 13.
 6. Гуслистий К. Г. Історичний розвиток української нації. 1972 / Інститут архівознавства НАН України, ф. 32, оп. 1; спр. 95, арк. 5.
 7. Гуслистий К. Г. Українці / Інститут архівознавства НАН України, ф. 32, оп. 1, спр. 57, арк. 2.
 8. Ентоні Д. Сміт, Національна ідентичність. – К., 1994. – С. 110.
 9. Майборода О. Етнонаціональна політика і перспективи етносоціального розвитку в Україні / Сучасність. – 1995. - №12. – С. 77-83.
 10. Майборода О. М. Критика буржуазних концепцій етногенезу українського народу. – К, 1998. – С. 21.
 11. Онищенко І. Українська національна ідея в українській політичній думці радянських часів / Нова політика. – 1998. - №6. – С. 34-38.
 12. Римаренко Ю. Етнонаціональна політика української держави: концептуальні підходи / Освіта. – 1996. – 8 травня – С. 8-9.
 13. Свідзинський А. Проблеми формування нації та держави в сучасній Україні / Робудова держави. – 1997. - №12. – С. 3-21.
 
становлення.національної.свідомості.та.етнонаціональні.відносини.в.україні/список.використаних.джерел.txt · В останнє змінено: 30.12.2010 22:46 (зовнішнє редагування)
 
Recent changes RSS feed Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki

(c) Українська філософія. Використання матеріалів дозволяється лише з посиланням на ресурс. Створення Majesty.