Термін розвиток в приміненні до суспільства називається прогресом. Суспільний прогрес – це такий розвиток суспільства, який приводить його до нового і якісного стану, це процес безперервного становлення і розвитку людської сутності, що постає як неухильне вдосконалення самої життєдіяльності, здібностей людей по забезпеченню необхідних умов свого існування.

На сьогоднішній день, критерієм суспільного прогресу є кількісний і якісний розвиток продуктивних сил, в єдності з виробничими відносинами.

Корені суспільного прогресу необхідно шукати в матеріальному житті суспільства. Однією з характерних особливостей суспільного прогресу є його тісний зв'язок з глобальними проблемами. Без врахування цього зв'язоку, того впливу глобальних проблем на розвиток історичного процесу, неможливо зрозуміти зміст і напрям розвитку суспільства.

Людське суспільство складається з окремих держав, історія цих держав має свою специфіку і забарвлення. Світова історія – це єдність історій багатьох народів і держав, країн і регіонів. Але єдності такої, що в свою чергу, утворюється множиною великих історичних індивідів.

Соціальне прогнозування – це передбачення майбутнього розвитку суспільства на основі наукового аналізу минулого і теперішнього. Соціальне прогнозування базується на аналізі даних, які приведені в певну систему наукових фактів і характеризують об'єкт прогнозування - інформаційного масиву.

 
суспільний.прогрес.і.соціальне.прогнозування/висновки.txt · В останнє змінено: 09.01.2011 18:27 (зовнішнє редагування)
 
Recent changes RSS feed Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki

(c) Українська філософія. Використання матеріалів дозволяється лише з посиланням на ресурс. Створення Majesty.