1. Бетко Ірина. Філософська поезія Куліша. / Філософська і соціологічна думка, 1994, – № 11-12. – с. 110-120.
 2. Горський B. C. Історія української філософії. Курс лекцій. – К., 1996. – 285 с.
 3. Жулинський М. “У праці каторжній, в трагічній самоті” / Куліш П. 0. Твори: у 2 т. – К., 1989. – т. 1. – с. 5–30.
 4. Історія української літератури. XIX століття: у 3 кн. – Кн. 2: Навч. Посібник / За ред. М. Т. Яценка. – К., 1996. – 384 с.
 5. Куліш П. 0. Твори: у 2 т. – К., 1989. – т. 1. – 654 с.
 6. Куліш П. 0. Твори: у 2 т. – К., 1989. – т. 2. – 586 с.
 7. Куліш П. 0. Мальована гайдамаччина. Словесний забуток незнаного автора. Подав письменній громаді П. Куліш. / Філософська і соціологічна думка, 1994. – № 11–12. – С. 143–161.
 8. Нахлік Є. Пантелеймон Куліш: До 170-річчя від дня народження. – К., 1989. – 253 с.
 9. Нахлік Є. Позитивізм у рецепції Пантелеймона Куліша. / Філософська і соціологічна думка, 1994. – №11–12. – с. 121–142.
 10. Філософія: навчальний посібник/ І. Ф. Надольний, В. П. Андрущенко та ін. ; за ред. І. Ф. Надольного. – К., 1997. – 584 с.
 11. Франко I., Адам Міцкевич. До галицьких приятелів. / Зібрання творів в 50‑ти т. – К., 1981. – т. 47. – 447с.
 12. Чижевський Д. Нариси з історії філософії на Україні. – К., 1992. – 352 с.
 
філософські.погляди.пантелеймона.куліша/список.використаних.джерел.txt · В останнє змінено: 26.12.2010 22:06 (зовнішнє редагування)
 
Recent changes RSS feed Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki

(c) Українська філософія. Використання матеріалів дозволяється лише з посиланням на ресурс. Створення Majesty.