1. Абрамсон М. Л. Обговорення проблем історії Відродження і гуманізму / «Вопросы истории», 1955. - №2. - С. 26-35.
 2. Августин Аврелий. Исповедь. — M., 1991.
 3. Бахтин M.M. Творчество Франсуа Рабле и народная культура Средневековья и Ренессанса. - М., 1965. - С. 24.
 4. Бачинин В. А., Чефранов В. А. История философии права. - Харьков: Право, 1998. -С. 76-83.
 5. Всесвітня історія. -M.. 1958. -T. 4. - С. 137—144.
 6. Горфункель А. X. Основные этапы развития итальянской философии в эпоху Возрождения / Типология и периодизация культуры Возрождения. М., 1972. -С. 56.
 7. Горфункель А. Х. Философия эпохи Возрождения. — М., 1980.
 8. Гуковский М. А. Італійське Відродження. - Л., 1947. -T.l.
 9. Гуковский М. А. Нові роботи з історії платонізму італійського Відродження / «Вопросы философии», 1958. - №10. - С. 7-15.
 10. Гуревич А. Я. Средневековый мир. — M.,10.
 11. Енгельс Ф. Становище в Англії. Вісімнядцяте століття / Там само. - Т. 1. - С. 560.
 12. Эразм Роттердамский и его время. Под ред. Л. С. Чиколини. - Москва, 1989.
 13. Історія філософії. - M., 1957. -T.l.
 14. Лосев А. Ф. Эстетика Возрождения. — М., 1978.
 15. Лосев А. Ф. История античной эстетики. Ранняя классика. М., 1963. - С. 36.
 16. Луначарский А. В. Література епохи Відродження / Луначарский А. В. Статті про літературу. -M., 1957. - С. 105-195.
 17. Маккиавели Н. Государь и Рассуждение на первые три книги Тита Ливия. СПб., 1869. -С. 349.
 18. Маркс К. Економічно-філософські рукописи 1844 року / Маркс К., Енгельс Ф. Твори. - Т. 42. - С. 101.
 19. Причепій Є. М., Черній А. М., Гвоздецький В. Д., Чекаль Л. А. Філософія.
 20. Навчальний посібник. - К.: Аграрна наука, 2000. - С. 74-79.
 21. Соколов В.В. Натурфілософія XVI-початку XVII століття як передісторія матеріалізму нового часу / «Вопросы философии», 1960. - №l. - С. 17-26.
 22. Соколов B.B. Европейская философия XV-XVII веков. —M., 1984.
 23. Соколов B.B. Средневековая философия. — M., 1979.
 24. Февр Л. Бои за историю. - Москва, 1991. - С. 3 77-392.
 25. Філософія. Курс лекцій. Навчальний посібник / Під редакцією БичкаLB., Осічнюка Ю. В., Табачковського В. Г. та ін. - К.: Либідь, 1991. - С. 98-115.
 26. Философская энциклопедия. Москва, 1960. -C. 272-276.
 27. Философский словарь. - Москва, 1975. - С. 64-65.
 
філософія.епохи.відродження/літературні.джерела.txt · В останнє змінено: 06.01.2011 20:04 (зовнішнє редагування)
 
Recent changes RSS feed Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki

(c) Українська філософія. Використання матеріалів дозволяється лише з посиланням на ресурс. Створення Majesty.