1. Винниченко В. Відродження нації: В 3-х Т., К., 1990. Т. 1. - С. 60-62.
 2. Донцов Д. Дух нашої давнини. - Дрогобич. «Відродження». 1991. -С. 326. З Донцов Д. Російські впливи на українську психіку. / Довідки і статті. Львів,: Діло. - 1913. - С. 26.
 3. Донцов Д. Націоналізм. — Лондон. 1966. Ліга визволення України. Торонто. - Книга II. - С. 218-219. ст. ЗЗО
 4. Історія філософії України. Русин М. Ю., Тарасенко М. Ф., Бичко І. В. - К.: Либідь, 1994. -413с.
 5. Кульчицький О. Світовідчування українця. / Українська душа. -К., 1992.
 6. Лисяк-Рудницький Іван. Між історією й політикою. Мюнхен 1973.
 7. Маланюк Є. До проблеми культурного процесу. / Хроніка. 2000. Випуск 2. - Київ. «Довіра», 1992. - С. 120-210.
 8. Мірчук І. Світогляд українського народу (спроба характеристики) Відбитки з наукового збірника Українського вільного У-ту в Празі. -Прага. 1992. Т. З.
 9. Патей-Братасюк М. Г. Етно-національне відчуження: філософсько-соціологічний аналіз. Книга 2. Відчуження “невідчужуваного”. Тернопіль, 1998. -352с.
 10. Патей-Братасюк М. Г. Етно-національні особливості розвитку філософської думки в Україні Тернопіль, 2000. - 65С.
 11. Сверстюк С. Блудні сини України. -Київ. -1993. -с. 17.
 12. Філософія. Курс лекцій: Навч. посібник /. І. В. Бичко., Табачковський В. Г. Горак Г. та інші 2-е вид. - Київ “Либідь”. 1994. -576с.
 13. Цимбалістий Б. Проблема ідентичності: Україна чи Америка. -Чікаго. -1974. -С. 13
 14. Шлемкевич М. Загублена українська людина. Нью-Йорк, 1954. - С. 90-97.
 15. Чижевський Д. Гегель в Росії. Париж, 1938
 16. Чижевський Д. Історія української літератури. Нью-Йорк, 1956.
 17. Чижевський Д. Філософія на Україні. Прага, 1926.
 18. Чижевський Д. Нариси з історії філософії на Україні. Мюнхен.
 19. Чижевський Д. Філософія Г. Сковороди. Варшава, 1934.
 20. Ярмусь Степан. Духовність українського народу. - С. 104.
 
філософія.української.діаспори/список.використаних.джерел.txt · В останнє змінено: 27.12.2010 20:40 (зовнішнє редагування)
 
Recent changes RSS feed Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki

(c) Українська філософія. Використання матеріалів дозволяється лише з посиланням на ресурс. Створення Majesty.