Філософія є різновидом світогляду, тобто вона є частиною світогляду, проте частиною особливою; виступає як теоретична основа світогляду, концентруючи його і зосереджуючись на найважливішому у ньому.

Для філософського знання характерно:

Філософія не вигадує свої проблеми, вона бере їх із життя, проте підносить їх на вищий рівень осмислення, вираження та розв’язання. Центральне місце у структурі філософського знання займає вчення про людину, її суть та природу. Людина, Природа, Суспільство – головні проблеми філософії.

Філософія на сьогодні є розвиненою та розгалуженою сферою знання; вона включає у свій зміст цілий комплекс наук про основні, найважливіші сфери людського життя.

Філософія є частиною культури і виконує важливі функції у розвитку суспільства (світоглядну, гносеологічну, методологічну, інтегративну, аксіологічну, критичну).

Отже, філософія має свій предмет пізнання, свої проблеми; специфічні методи і засоби дослідження; специфічною є її мова; своєрідні доводи, аргументація, характер дискусій і функції в культурі. Усе це дає підстави вважати, що філософія виступає як специфічний тип знання.

 
філософія.як.специфічний.тип.знання/короткий.зміст.txt · В останнє змінено: 15.12.2010 04:42 (зовнішнє редагування)
 
Recent changes RSS feed Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki

(c) Українська філософія. Використання матеріалів дозволяється лише з посиланням на ресурс. Створення Majesty.