1. Бабушкин В. У. О природе философского знания. – М., 1978.
 2. Бібіхін В. В. Світ: Філософська і соціологічна думка. 1990. - № 2. – с. 75-84; № 5. – с. 12-23; № 8. – с. 39-49; № 12. – с. 49-59;
 3. Бибихин В. В. Философия и религия: Вопросы философии. – 1992. - № 7. – с. 34-44.
 4. Введение в философию: Учебник для вузов. В 2ч. Ч. 1. / Под общ. ред. И. Т. Фролова. – М.: Политиздат, 1989. – с. 19-73.
 5. Желнов М. В. Предмет философии в истории философии. – М., 1981.
 6. Ильин И. А. Философия и жызнь: На переломе. Философские дискуссии 20-х годов: Философия и мировоззрение. – М., 1990. – с. 13-60.
 7. Какая философия нам нужна? Размышление о философии и духовных проблемах нашего общества. – Л., 1990.
 8. Кутирєв В. О. Людина і світ: три парадигми взаємодії: Філософська і соціологічна думка. – 1991. - № 7. – с. 53-65.
 9. Петрушенко В. Л. Філософія: Курс лекцій. Навчальний посібник для студентів вищих закладів освіти І – ІV рівнів акредитації. – К.: „Каравела”, Львів: „Новий світ - 2000”, 2001. – с. 9-31.
 10. Философия и ее место в культуре. – Новосибирск, 1990.
 11. Філософія: Навчальний посібник / І. Ф. Надольний, В. П. Андрущенко, І. В. Бойченко, В. П. Розумний та ін. ; За ред. І. Ф. Надольного. – К.: Вікар, 1997. – с. 5-29.
 12. Філософія: Підручник / Бичко І. В., Бойченко І. В., Табачковський В. Г. та ін. – К.: Либідь, 2001 – с. 3-30.
 13. Философское сознание: драматизм обновления / Под ред. Н. И. Лапин. – М., 1991.
 14. Філософія: Підручник / За заг. ред. М. І. Горлача та ін. – 2-е вид., переробл. І доп. – Х.: Консул, 2000. – с. 8-32.
 
філософія.як.специфічний.тип.знання/літературні.джерела.txt · В останнє змінено: 24.12.2010 15:04 (зовнішнє редагування)
 
Recent changes RSS feed Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki

(c) Українська філософія. Використання матеріалів дозволяється лише з посиланням на ресурс. Створення Majesty.