1. Арутюнян A. A. Відродження як європейський феномен / Філософ, думка. – 1988. №2. 220с.
 2. Захара И. С. Борьба идей в философской мысли на Украине на рубеже ХVІІ-ХVІІІ вв. /Стефан Яворский/. – К., 1982.
 3. Горфункель А. X. Гуманизм и натурфилософия итальянского Возрождения. – М., 1977. 120с.
 4. Енгельс Ф. Людвіг Фейербах і кінець класичної німецької філософії / Маркс К., Енгельс Ф. Твори. – Т. 21.
 5. Кашуба M. B. Георгій Конисский. – M., 1979. – 145с.
 6. Кашуба M. B. 3 історії боротьби проти унії ХVІІ–ХVІІІ ст. – К., 1976.
 7. Литвинов В. Д. Ідеї раннього Просвітництва в філософській думці України. – К., 1984. – 215с.
 8. Нитик В. М. Феофан Прокопович. – М., 1977.
 9. Нитик В. М. Из истории отечественной философии конца ХVІІ – начала ХVІІІ в. – К., 1978.
 10. Немилов А. Н. Немецкие гуманисты XV века. – Л., 1979. - 174с.
 11. Прокопович Ф. Філософські твори в трьох томах. Т. 2. – К., 1973. -215с.
 12. Сотниченко П. А. Бібліотека Києво-Могилянської академії. Філософські джерела / Від Вишенського до Сковороди. – К., 1972.
 13. Стратий Я. М. Проблема натурфилософии в философской мысли Украины ХVІІ в. – К., 1981.
 14. Уткина Н. Ф. Естественнонаучный материализм в России ХVІІІ в. – М., 1971.
 15. Філософія Відродження на Україні. – К., 1990.
 16. Философия эпохи ранних буржуазных революций. М., 1983.
 
ідеї.просвітництва.києво-могилянської.академії/список.використаних.джерел.txt · В останнє змінено: 26.12.2010 21:18 (зовнішнє редагування)
 
Recent changes RSS feed Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki

(c) Українська філософія. Використання матеріалів дозволяється лише з посиланням на ресурс. Створення Majesty.