Проблеми людини по-різному ставляться і трактуються в умовах різних соціальних систем, в марксистській і немарксистській філософії. Проте поряд з істотними відмінностями соціально-політичного і культурного характеру в народів Землі все чіткіше проявляє себе загальність їх історичних доль, а разом з нею і загальність деяких традиційних проблем індивідуального та суспільного буття людини. Це проблеми взаємовідносин людини з природою і суспільством, держави – з формами господарського і соціального життя, включаючи форми самостійного життя окремої людини, проблем ролі і місця індивіда в історичному розвитку і культурній творчості, його внутрішньому, емоційному і духовному житті, його відношенні до самого себе і до інших людей. Особливу актуальність зараз набула проблема соціальної та моральної відповідальності, проблема сенсу життя.

Характеристика ситуації сучасного існування людини дозволяє сформулювати ті завдання і цінності нашого часу, котрі в їх найбільш загальних рисах признаються сьогодні більшістю людства і котрі можуть служити одночасно своєрідними імперативами і нормами для любої теоретичної і практичної діяльності. Такими цінностями є мир, людина, демократія і соціальний прогрес, до того ж разом взяті.

Важливим є завдання утвердження гуманізму цілісної людини. Загроза термоядерної війни, поглиблення екологічної кризи, що загрожують життю всього людства, срияли безпосередньому усвідомленню цінності людини не тільки як розумної, духовної істоти. Образ людини постає в єдності матеріального і духовного, коли дійсно людською вважається не одна сторона існування людини. Справжній гуманізм не може і не повинен апріорно визначати цінність людини тими чи іншими її окремими властивостями. Гуманізм духу і природи сьогодні нерозривні.

Справді, людина в своїй багатомірній істоті, в своїх життєвих потребах і можливостях (біологічних, психічних, емоційних та інтелектуальних), а також в ідеальному образі свого «я» в соціальне значимих рисах і якостях є важливим критерієм як індивідуальної, так і всієї суспільної творчості.

 
інтереси.потреби.цінності.у.проблемі.людини/висновки.txt · В останнє змінено: 09.01.2011 01:24 (зовнішнє редагування)
 
Recent changes RSS feed Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki

(c) Українська філософія. Використання матеріалів дозволяється лише з посиланням на ресурс. Створення Majesty.