1. Петрушенко В. Л. Філософія: Навчальний посібник для вузів І-ІV рівнів акредитації. – К.: КАРАВЕЛА, 2001. – 448 с.
  2. Асмус В. Ф. и др. Кант И.: Сочинения в 6-ти томах (Т. 2), - М.: Мысль, 1966. – 325 с.
  3. Мотрошилова Н. В. Рождение и развитие философских идей: Ист. -филос. очерки и портреты. – М.: Политиздат, 1991. – 464 с.
 
новаторська.філософія.імануїла.канта/літературні.джерела.txt · В останнє змінено: 20.12.2010 17:00 (зовнішнє редагування)
 
Recent changes RSS feed Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki

(c) Українська філософія. Використання матеріалів дозволяється лише з посиланням на ресурс. Створення Majesty.